Gebruiksvoorwaarden


1. Aanbieder

De software wordt gratis beschikbaar gesteld door

Roth Werke GmbH
Am Seerain 1
35232 Dautphetal, Germany

Telefoon: (+49) 6466/9 22-0
Telefax: (+49) 6466/9 22-1 00

Internet: http://roth-werke.de
E-Mail: service@roth-werke.de

Beherende vennoten:
Alfred Kajewski, Christin Roth-Jäger

Registratiegerecht: Amtsgericht Marburg
Registernummer: HRB 2726

Btw-identificatienummer: DE811225861

De aanbieder van de software is ook
Linear Gesellschaft für konstruktives Design mbH
Im Süsterfeld 20
52072 Aachen
HR: Amtsgericht Aachen HRB 5701
Btw-identificatienummer: DE160367433
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de vennoten: de heren Manfred Waluga, Javier Castell Codesal, Jürgen Frantzen.

2. Het doel van de software/ontheffing van de aansprakelijkheid

Met dit gratis aanbod willen de aanbieders vaklieden en andere geïnteresseerden een overzicht geven van de materialen die nodig zijn bij de inbouw van een Roth vloerverwarming. De software is geen vervanging voor een vakkundige planning. Ook kan er geen rekening worden gehouden met de afzonderlijke bijzonderheden van het bouwplan. Daarom gelden de gegevens die de software automatisch berekent alleen als indicatie en niet als een bindende basis voor een bestelling. De aanbieders zijn dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens.

3. Persoonsgegevens

Deze applicatie maakt gebruik van Google-Analytics, een web-analysedienst van Google Inc. ("Google"). Google-Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de applicatie mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) die door het cookie wordt verzameld, wordt naar een server van Google in den VS verstuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de applicatie te beoordelen, om voor de aanbieder rapporten over de uitgevoerde activiteiten op te stellen en om andere diensten te verlenen die samenhangen met het gebruik van de applicatie en het internet. Ook zal Google deze informatie eventueel overdragen aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens die door Google worden opgeslagen. U kunt de installatie van cookies verhinderen door middel van een instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze applicatie volledig kunt gebruiken. Door bevestiging van deze licentieovereenkomst verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de gegevens die Google over u heeft verzameld op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven vermelde doel.
Voor het gebruik van de software is het bovendien noodzakelijk om o.a. uw volledige naam, adres en een geldig e-mailadres in te voeren, evenals een zelf gekozen wachtwoord. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen. Ze worden niet doorgegeven aan derden.
De aanbieders behouden zich het recht voor om u te informeren over belangrijke mededelingen in het kader van deze planningssoftware via de opgeslagen contactgegevens.

4. Aanmaken van projecten

Met de software kunnen zoveel projecten worden aangemaakt en virtueel opgeslagen als gewenst. In principe hebben de aanbieders toegang tot de opgeslagen gegevens. De projectgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

5. Gebruik van cookies

Om het gebruik van de software op aantrekkelijke wijze vorm te kunnen geven en bepaalde functies mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Deels worden de cookies aan het einde van de browsersessie, dus nadat u uw browser heeft afgesloten, weer gewist. Andere cookies blijven bewaard op het door u gebruikte apparaat. U kunt uw browser zo instellen dat u voor elk cookie wordt gevraagd of u dit wilt opslaan. De aanbieders kunnen niet garanderen dat de software probleemloos werkt wanneer u het gebruik van cookies niet toestaat.

6. Gegevensbeveiliging

Door u te registreren stemt u ermee in dat wij uw persoons- en projectgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken om onze aanbiedingen en onze klantenservice te verbeteren, om uw gebruiksgedrag te beoordelen en eventueel om individueel contact met u op te nemen.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en verzending van uw persoonsgegevens door ons een informeel bericht te sturen per post naar het onder punt 1 genoemde adres of per e-mail naar: service@roth-werke.de. Volgens de Duitse wet inzake bescherming van persoonsgegevens heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien van toepassing, het recht om uw opgeslagen gegevens te rectificeren, blokkeren of wissen. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de betreffende gegevens niet meer gebruiken. Bovendien heeft u de mogelijkheid om uw account zelf te wissen.

7. Overig

De aanbieders behouden zich te allen tijde het recht voor om de software buiten gebruik te stellen. Er kan ook geen garantie worden gegeven voor de duurzame beschikbaarheid van de gegevens die onder het account zijn opgeslagen. De software kan in het bijzonder bij onderhoudswerkzaamheden of storingen niet worden gebruikt. Mochten de aanbieders besluiten om de software geheel buiten gebruik te stellen, dan wordt er een kennisgeving gestuurd naar de opgeslagen e-mailadressen. De software wordt niet binnen een termijn van vier weken gewist.


German law shall apply.
Stand 06.11.2017